logoKMiI Katedra Matematyki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
logoATH

Seminarium Katedry Matematyki

    W Katedrze Matematyki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (poprzednio Filii Politechniki Łódzkiej) prowadzone jest Seminarium z matematyki, na którym pracownicy Katedry oraz zaproszeni goście wygłaszają referaty oraz przedstawiają wyniki swoich badań. Seminarium zostało założone w 1976 r. przez prof. dra hab. Janusza Matkowskiego, który był jego kierownikiem przez ponad 20 lat. Od 1997 r. pracą Seminarium kieruje prof. dr hab. Kazimierz Nikodem.

Jubileuszowe Tysięczne posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki odbyło się w dniu: 26 października 2019 r. w Audytorium Maximum ATH .Seminaria bieżące z matematyki

 • 21.10.2020 dr Zdzisław Otachel wygłosi referat pt.: Ostatnie wyniki o nierówności Cauchy'ego - Schwarza i nierównościach pokrewnych.
 • 14.10.2020 prof. Kazimierz Nikodem wygłosił referat pt.: Funkcje silnie wypukłe i pokrewne klasy funkcji
 • 7.10.2020 dr hab. Szymon Wąsowicz prof.ATH wygłosił referat pt.: Prezentacja komputerowych pakietów obliczeń symbolicznych

Aktualności

 • W dniu 26 października 2019r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyło się jubileuszowe 1000. posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

  Seminarium to zostało założone w 1976 r. przez prof. dra hab. Janusza Matkowskiego, który był jego kierownikiem przez ponad 20 lat. Od roku 1997 pracą Seminarium kieruje prof. dr hab. Kazimierz Nikodem. Działalność Seminarium ma bardzo ważne znaczenie dla stymulacji, intensyfikacji i koordynacji badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Matematyki. Uzyskiwane przez nich wyniki publikowane są w wysoko punktowanych czasopismach matematycznych oraz przedstawiane na prestiżowych międzynarodowych sympozjach i konferencjach. Tematyka poruszana na Seminarium związana jest głównie z analizą wypukłą, równaniami i nierównościami funkcyjnymi oraz funkcjami wielowartościowymi. Z tematyki tej dwunastu pracowników Katedry napisało rozprawy doktorskie, a troje uzyskało stopień doktora habilitowanego. Dorobek z tego zakresu był również podstawą uzyskania tytułu naukowego przez prof. Janusza Matkowskiego i prof. Kazimierza Nikodema. W okresie 43 lat działalności Seminarium w jego posiedzeniach uczestniczyło ponad 260 matematyków z wielu ośrodków akademickich z kraju i zagranicy. Wśród gości zagranicznych, którzy mieli wykłady na Seminarium byli m.in. matematycy z Austrii, Chin, Czech, Indii, Jugosławii, Kanady, Niemiec, Rumunii, Rosji, Słowacji, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu i Włoch.
      Jubileuszowe 1000. posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki odbywało się w Audytorium Maximum Akademii Techniczno-Humanistycznej z udziałem władz uczelni oraz wielu wybitnych matematyków z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Uczestniczyli w nim m. in. Prorektor ds. nauki i współpracy zewnętrznej - prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki - prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, Kanclerz ATH - mgr Łukasz Siekliński oraz b. Rektor ATH - prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik.
  Środowisko matematyczne reprezentowali naukowcy z uniwersytetów w Debreczynie, Innsbrucku, Miszkolcu i Splicie oraz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  Gości Seminarium przywitał prof. Kazimierz Nikodem, referat na temat historii i działalności Seminarium przedstawił prof. ATH Szymon Wąsowicz, a wykład naukowy pt. "On certain generalizations of convex functions" wygłosił dr Mirosław Adamek. Uroczystość uświetnił koncert Chóru ATH pod dyrekcją prof. Jana Borowskiego
     
 • W dniach 12-15 września 2019 r. Katedra Matematyki gościła trzech matematyków z Chin: prof. Weiniana Zhanga i dra Linfenga Zhou z Sichuan University of Chengdu oraz prof. Wenmenga Zhanga z Chongqing Normal University. Dla prof. Weinianga Zhanga była to już czwarta wizyta w naszej uczelni (pierwsza miała miejsce w roku 1993). Efektem wieloletniej współpracy pracowników Katedry z matematykami z Chin są liczne wyniki naukowe opublikowane w prestiżowych czasopismach matematycznych.
     
 • I miejsce matematyków w Ogólnopolskim Konkursie.

      W dniu 24 listopada 2018r w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się posiedzenie jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą pracę z równań funkcyjnych opublikowaną przez polskich autorów w roku 2017.
      Pierwsze miejsce zajęła praca dra Jacka Mrowca, prof. ATH Teresy Rajby i prof. ATH Szymona Wąsowicza pt."A solution to the problems of Rasa connected with Bernstein polynomials" opublikowana w Journal of Mathematical Analysis and Applications. Jest to prestiżowe wyróżnienie i duży sukces pracowników Katedry Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
      Konkurs im. Marka Kuczmy jest ogólnopolskim konkursem organizowanym nieprzerwanie od 1974r. Oceny prac dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane spośród specjalistów z całej Polski. W gronie pracowników Katedry Matematyki laureatami, których prace zajęły pierwsze miejsce w poprzednich edycjach Konkursu są prof. Janusz Matkowski (w 1974r i 1975r) oraz prof. Kazimierz Nikodem (w 1989r i 1998r ).

 • W dniach 23 lipca - 4 sierpnia br. gośćmi Katedry Matematyki były dwie matematyczki z Chin - dr Liu Liu z Southwest Jiaotong University i dr Yingying Zeng z Sichuan Normal University w Chengdu. Dla dr Liu Liu była to już trzecia wizyta na naszej uczelni. W dniu 25 lipca na Seminarium Katedry Matematyki dr Liu i dr Zeng wygłosiły referaty na temat wyników swoich badań z zakresu iteracyjnych równań funkcyjnych.
  Obie matematyczki są wychowankami prof. Weniana Zhanga z Uniwersytetu w Chengdu, z którym Katedra współpracuje od ponad 20 lat. Efektem tej współpracy są liczne wyniki naukowe opublikowane we wspólnych pracach w prestiżowych czasopismach matematycznych.

 • W dniach 30.04 - 6.05. br. prof.dr.hab. Kazimierz Nikodem z Katedry Matematyki przebywał na Uniwersytecie w Jiaxing w Chinach. Na zaproszenie Prof. Li Lin brał udział w zorganizowanym tam Workshopie i wygłosił na nim przeglądowy referat pt. "On strongly convex functions".
     Następnie, na zaproszenie Prof. Xuan Duc Ha Truong, prof. Nikodem pojechał do Hanoi, gdzie w Wietnamskim Instytucie Zaawansowanych Badań Matematycznych (VIASM) wygłosił wykład na temat wyników swoich badań z zakresu wypukłych funkcji wielowartościowych. Obie wizyty były konsekwencją współpracy naukowej, jaką prof. Nikodem prowadzi z matematykami z w/w ośrodków od wielu lat.

 • W dniach 7-9 kwietnia br. członkowie Informatycznego Koła Naukowego RESET działającego przy Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, Anna Gałuszka i Łukasz Hamera oraz dr hab. Szymon Wąsowicz, prof. ATH, w roli opiekuna, wzięli udział w Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów OMatKo! Konferencja zorganizowana na Politechnice Wrocławskiej przez cztery działające tam matematyczne koła naukowe cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno studentów jak i doktorantów.

 • W dniach 20-23 listopada br prof. Kazimierz Nikodem uczestniczył w International Conference on Analysis and its Applications w Aligarh, Indie, na którą został zaproszony jako Invited Speaker.
  Na konferencji prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On strongly convex set-valued maps" oraz przewodniczył jednej sesji referatowej. • W dniach 13-18 listopada br. gośćmi Katedry Matematyki było dwóch matematyków z Politechniki w Cluj-Napoca (Rumunia) - prof. Dorian Popa i prof. Ioan Raşa.
  Z matematykami tymi pracownicy Katedry współpracują od wielu lat, a efektami tej współpracy są m.in. wspólne publikacje. W dniu 15 listopada na Seminarium Katedry Matematyki profesorowie z Rumunii wygłosili referaty na temat swoich badań:
  prof. Dorian Popa:Ulam stability of some differential equations and operators
  prof. Ioan Raşa: Strongly convex functions and Bernstein operators.

 • W dniach 11-18 czerwca br. prof. Kazimierz Nikodem i dr Mirosław Adamek z Katedry Matematyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH, uczestniczyli w 55th International Symposium on Functional Equations odbywającym się na Sichuan University w Chengdu w Chinach. Są to prestiżowe konferencje matematyczne organizowane raz w roku, a udział w nich możliwy jest wyłącznie na podstawie imiennych zaproszeń. Po raz pierwszy miejscem sympozjum były Chiny.
     Podczas konferencji prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On the converse Jensen inequality for strongly convex set-valued maps". Dr Adamek zaprezentował referat pt. "Charecterization of inner product spaces and quadratic functions by some classes of functions".
     Bezpośrednio po sympozjum prof. Kazimierz Nikodem brał udział w warsztatach matematycznych na Southwest Jiaotong University w Chengdu, na które został zaproszony przez prof. Liu Liu. W wygłoszonym tam referacie pt. "Functions generating (m,M, Psi)-Schur convex sums" prof. Nikodem przedstawił wyniki swoich najnowszych badań.
     Współpraca naukowa pracowników Katedry Matematyki z matematykami z Chengdu trwa od wielu lat, a jej efektami są wspólne publikacje w prestiżowych czasopismach matematycznych.

 • Wizyty naukowe prof. Kazimierza Nikodema w Japonii, Australii i Wietnamie
  W dniach 30.10-12.12.2016r. prof. Kazimierz Nikodem przebywał w celach naukowych w Tokio, Melbourne i Quy Nhon.

     Do Tokio został zaproszony przez prof. Hideaki Izumi z Chiba Institute of Technology. Wygłosił tam referat pt."On strongly convex functions and related classes of functions".

     W Melbourne przebywał na Victoria University, na który został zaproszony przez lidera Research Group in Mathematical Inequalities and Applications - prof. Severa Dragomira. Na prowadzonym przez niego seminarium prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On some inequalities connected with strongly convex functions". Współpraca z prof. Dragomirem przyczyniła się do uzyskania nowych wyników, które zostały zawarte w artykule "Functions generating (m,M,ψ)-Schur convex sums" wysłanym do druku. Drugi artykuł, o nierównościach Jensena i Hermite'a-Hadamarda, jest w trakcie opracowywania.

     Do Quy Nhon prof. Nikodem został zaproszony na konferencję New Trends in Optimization and Variational Analysis for Applications jako invited speaker. W konferencji tej brało udział ponad 150 matematyków z 18 krajów. Prof. Nikodem był jedynym uczestnikiem z Polski. Wygłoszony przez niego referat pt. "On strongly convex set-valued maps" spotkał się z dużym zainteresowaniem. Kontakty nawiązane na tej konferencji mogą być podstawą dalszej współpracy naukowej.

 • W dniu 19.10.2016 r. gościem Katedry Matematyki był dr Thomas Zürcher z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. Podczas 919-stego posiedzenia Seminarium Katedry wygłosił referat zatytułowany: "Space-fillings and Lusin's condition (N)".

 • W dniach 20-27.04.2016 gościem w Katedrze Matematyki (po raz drugi) była prof. Liu Liu z Southwest Jiaetong University, Chengdu, Chiny. Na Seminarium prof. Liu Liu wygłosiła referat pt.: "Non - monotonicity height of polynomials".

 • W dniach 8-12.10 2015 r. gościem Katedry Matematyki był Profesor Teodoro Lara z Universidad de los Andes, Wenezuela. Prof. T. Lara jest specjalistą z zakresu analizy wypuklej. Na seminarium Katedry Matematyki w dniu 9.10.15 wygłosił referat pt. “m-convexity on the real line -properties, examples”. Z matematykami z ULA prof. Kazimierz Nikodem współpracuje od wielu lat. Efektem tej współpracy są wspólne publikacje w prestiżowych czasopismach matematycznych.


 • Ostatnia aktualizacja: 17.10 2016

  Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! logoPHP
  Copyright © Katedra Matematyki i Informatyki 2006