logoKMiI Katedra Matematyki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
logoATH

Seminarium Katedry Matematyki

W Katedrze Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (poprzednio Filii Politechniki Łódzkiej) prowadzone jest Seminarium z matematyki, na którym pracownicy Katedry oraz zaproszeni goście wygłaszają referaty oraz przedstawiają wyniki swoich badań. Seminarium zostało założone w 1976 r. przez prof. dr hab. Janusza Matkowskiego, który był jego kierownikiem przez ponad 20 lat. Od 1997 r. pracą Seminarium kieruje prof. dr hab. Kazimierz Nikodem.
W dniu 04.11.2015 odbyło się Jubileuszowe 900. Seminarium Katedry Matematyki.

Seminaria bieżące z matematyki

 • 24.01.2018 dr Bartosz Micherda wygłosi referat pt.: O operatorach Bernsteina i całkach Riemanna-Liouville'a.
 • 24.01.2018 prof. Kazimierz Nikodem wygłosi referat pt.: K-wypukłe funkcje wielowartościowe ograniczone na "dużych" zbiorach
 • 17.01.2018 dr Mirosław Adamek wygłosił referat pt.: Uwagi o funkcjach (F,t)-wypukłych - cd.
 • 10.01.2018 dr Mirosław Adamek wygłosił referat pt.: Uwagi o funkcjach (F,t)-wypukłych.

Aktualności

 • W dniach 20-23 listopada br prof. Kazimierz Nikodem uczestniczył w International Conference on Analysis and its Applications w Aligarh, Indie, na którą został zaproszony jako Invited Speaker.
  Na konferencji prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On strongly convex set-valued maps" oraz przewodniczył jednej sesji referatowej.

 • W dniach 13-18 listopada br. gośćmi Katedry Matematyki było dwóch matematyków z Politechniki w Cluj-Napoca (Rumunia) - prof. Dorian Popa i prof. Ioan Raşa.
  Z matematykami tymi pracownicy Katedry współpracują od wielu lat, a efektami tej współpracy są m.in. wspólne publikacje. W dniu 15 listopada na Seminarium Katedry Matematyki profesorowie z Rumunii wygłosili referaty na temat swoich badań:
  prof. Dorian Popa:Ulam stability of some differential equations and operators
  prof. Ioan Raşa: Strongly convex functions and Bernstein operators.

 • W dniach 11-18 czerwca br. prof. Kazimierz Nikodem i dr Mirosław Adamek z Katedry Matematyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH, uczestniczyli w 55th International Symposium on Functional Equations odbywającym się na Sichuan University w Chengdu w Chinach. Są to prestiżowe konferencje matematyczne organizowane raz w roku, a udział w nich możliwy jest wyłącznie na podstawie imiennych zaproszeń. Po raz pierwszy miejscem sympozjum były Chiny.
     Podczas konferencji prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On the converse Jensen inequality for strongly convex set-valued maps". Dr Adamek zaprezentował referat pt. "Charecterization of inner product spaces and quadratic functions by some classes of functions".
     Bezpośrednio po sympozjum prof. Kazimierz Nikodem brał udział w warsztatach matematycznych na Southwest Jiaotong University w Chengdu, na które został zaproszony przez prof. Liu Liu. W wygłoszonym tam referacie pt. "Functions generating (m,M, Psi)-Schur convex sums" prof. Nikodem przedstawił wyniki swoich najnowszych badań.
     Współpraca naukowa pracowników Katedry Matematyki z matematykami z Chengdu trwa od wielu lat, a jej efektami są wspólne publikacje w prestiżowych czasopismach matematycznych.

 • Wizyty naukowe prof. Kazimierza Nikodema w Japonii, Australii i Wietnamie
  W dniach 30.10-12.12.2016r. prof. Kazimierz Nikodem przebywał w celach naukowych w Tokio, Melbourne i Quy Nhon.

     Do Tokio został zaproszony przez prof. Hideaki Izumi z Chiba Institute of Technology. Wygłosił tam referat pt."On strongly convex functions and related classes of functions".

     W Melbourne przebywał na Victoria University, na który został zaproszony przez lidera Research Group in Mathematical Inequalities and Applications - prof. Severa Dragomira. Na prowadzonym przez niego seminarium prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On some inequalities connected with strongly convex functions". Współpraca z prof. Dragomirem przyczyniła się do uzyskania nowych wyników, które zostały zawarte w artykule "Functions generating (m,M,ψ)-Schur convex sums" wysłanym do druku. Drugi artykuł, o nierównościach Jensena i Hermite'a-Hadamarda, jest w trakcie opracowywania.

     Do Quy Nhon prof. Nikodem został zaproszony na konferencję New Trends in Optimization and Variational Analysis for Applications jako invited speaker. W konferencji tej brało udział ponad 150 matematyków z 18 krajów. Prof. Nikodem był jedynym uczestnikiem z Polski. Wygłoszony przez niego referat pt. "On strongly convex set-valued maps" spotkał się z dużym zainteresowaniem. Kontakty nawiązane na tej konferencji mogą być podstawą dalszej współpracy naukowej.

 • W dniu 19.10.2016 r. gościem Katedry Matematyki był dr Thomas Zürcher z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. Podczas 919-stego posiedzenia Seminarium Katedry wygłosił referat zatytułowany: "Space-fillings and Lusin's condition (N)".

 • W dniach 20-27.04.2016 gościem w Katedrze Matematyki (po raz drugi) była prof. Liu Liu z Southwest Jiaetong University, Chengdu, Chiny. Na Seminarium prof. Liu Liu wygłosiła referat pt.: "Non - monotonicity height of polynomials".

 • W dniach 8-12.10 2015 r. gościem Katedry Matematyki był Profesor Teodoro Lara z Universidad de los Andes, Wenezuela. Prof. T. Lara jest specjalistą z zakresu analizy wypuklej. Na seminarium Katedry Matematyki w dniu 9.10.15 wygłosił referat pt. “m-convexity on the real line -properties, examples”. Z matematykami z ULA prof. Kazimierz Nikodem współpracuje od wielu lat. Efektem tej współpracy są wspólne publikacje w prestiżowych czasopismach matematycznych.


 • Ostatnia aktualizacja: 17.10 2016

  Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! logoPHP
  Copyright © Katedra Matematyki i Informatyki 2006