logoKMiI Katedra Matematyki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
logoATH

Seminarium Katedry Matematyki

W Katedrze Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (poprzednio Filii Politechniki Łódzkiej) prowadzone jest Seminarium z matematyki, na którym pracownicy Katedry oraz zaproszeni goście wygłaszają referaty oraz przedstawiają wyniki swoich badań. Seminarium zostało założone w 1976 r. przez prof. dr hab. Janusza Matkowskiego, który był jego kierownikiem przez ponad 20 lat. Od 1997 r. pracą Seminarium kieruje prof. dr hab. Kazimierz Nikodem.
W dniu 04.11.2015 odbyło się Jubileuszowe 900. Seminarium Katedry Matematyki.

Seminaria bieżące z matematyki

 • 20.03.2019 dr Jacek Mrowiec wygłosi referat pt.: Generowanie funkcji silnie wypukłych (silnie wklęsłych) o własnościach zadanych dwoma ciągami liczbowymi.
 • 13.03.2019 dr Jacek Mrowiec wygłosił referat pt.: Generowanie funkcji silnie wypukłych (silnie wklęsłych) o własnościach zadanych dwoma ciągami liczbowymi.
 • 6.03.2019 dr Tomasz Zgraja wygłosi referat pt.: Matematyczna opowieść o mechanice.
 • 27.02.2019 dr hab. Teresa Rajba prof.ATH wygłosiła referat pt.: O pewnych nierównościach dla operatorów Bernsteina.
 • 20.02.2019 dr hab. Teresa Rajba prof.ATH wygłosiła referat pt.: O nierówności typu Rasy.
 • 9.01.2019 dr Celina Rom wygłosiła referat pt.: O próbie modelowania zjawisk kwantowych za pomocš warunkowych równań różniczkowych.

Aktualności

 • I miejsce matematyków w Ogólnopolskim Konkursie.

      W dniu 24 listopada 2018r w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się posiedzenie jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą pracę z równań funkcyjnych opublikowaną przez polskich autorów w roku 2017.
      Pierwsze miejsce zajęła praca dra Jacka Mrowca, prof. ATH Teresy Rajby i prof. ATH Szymona Wąsowicza pt."A solution to the problems of Rasa connected with Bernstein polynomials" opublikowana w Journal of Mathematical Analysis and Applications. Jest to prestiżowe wyróżnienie i duży sukces pracowników Katedry Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
      Konkurs im. Marka Kuczmy jest ogólnopolskim konkursem organizowanym nieprzerwanie od 1974r. Oceny prac dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane spośród specjalistów z całej Polski. W gronie pracowników Katedry Matematyki laureatami, których prace zajęły pierwsze miejsce w poprzednich edycjach Konkursu są prof. Janusz Matkowski (w 1974r i 1975r) oraz prof. Kazimierz Nikodem (w 1989r i 1998r ).

 • W dniach 23 lipca - 4 sierpnia br. gośćmi Katedry Matematyki były dwie matematyczki z Chin - dr Liu Liu z Southwest Jiaotong University i dr Yingying Zeng z Sichuan Normal University w Chengdu. Dla dr Liu Liu była to już trzecia wizyta na naszej uczelni. W dniu 25 lipca na Seminarium Katedry Matematyki dr Liu i dr Zeng wygłosiły referaty na temat wyników swoich badań z zakresu iteracyjnych równań funkcyjnych.
  Obie matematyczki są wychowankami prof. Weniana Zhanga z Uniwersytetu w Chengdu, z którym Katedra współpracuje od ponad 20 lat. Efektem tej współpracy są liczne wyniki naukowe opublikowane we wspólnych pracach w prestiżowych czasopismach matematycznych.

 • W dniach 30.04 - 6.05. br. prof.dr.hab. Kazimierz Nikodem z Katedry Matematyki przebywał na Uniwersytecie w Jiaxing w Chinach. Na zaproszenie Prof. Li Lin brał udział w zorganizowanym tam Workshopie i wygłosił na nim przeglądowy referat pt. "On strongly convex functions".
     Następnie, na zaproszenie Prof. Xuan Duc Ha Truong, prof. Nikodem pojechał do Hanoi, gdzie w Wietnamskim Instytucie Zaawansowanych Badań Matematycznych (VIASM) wygłosił wykład na temat wyników swoich badań z zakresu wypukłych funkcji wielowartościowych. Obie wizyty były konsekwencją współpracy naukowej, jaką prof. Nikodem prowadzi z matematykami z w/w ośrodków od wielu lat.

 • W dniach 7-9 kwietnia br. członkowie Informatycznego Koła Naukowego RESET działającego przy Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, Anna Gałuszka i Łukasz Hamera oraz dr hab. Szymon Wąsowicz, prof. ATH, w roli opiekuna, wzięli udział w Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów OMatKo! Konferencja zorganizowana na Politechnice Wrocławskiej przez cztery działające tam matematyczne koła naukowe cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno studentów jak i doktorantów.

 • W dniach 20-23 listopada br prof. Kazimierz Nikodem uczestniczył w International Conference on Analysis and its Applications w Aligarh, Indie, na którą został zaproszony jako Invited Speaker.
  Na konferencji prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On strongly convex set-valued maps" oraz przewodniczył jednej sesji referatowej. • W dniach 13-18 listopada br. gośćmi Katedry Matematyki było dwóch matematyków z Politechniki w Cluj-Napoca (Rumunia) - prof. Dorian Popa i prof. Ioan Raşa.
  Z matematykami tymi pracownicy Katedry współpracują od wielu lat, a efektami tej współpracy są m.in. wspólne publikacje. W dniu 15 listopada na Seminarium Katedry Matematyki profesorowie z Rumunii wygłosili referaty na temat swoich badań:
  prof. Dorian Popa:Ulam stability of some differential equations and operators
  prof. Ioan Raşa: Strongly convex functions and Bernstein operators.

 • W dniach 11-18 czerwca br. prof. Kazimierz Nikodem i dr Mirosław Adamek z Katedry Matematyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH, uczestniczyli w 55th International Symposium on Functional Equations odbywającym się na Sichuan University w Chengdu w Chinach. Są to prestiżowe konferencje matematyczne organizowane raz w roku, a udział w nich możliwy jest wyłącznie na podstawie imiennych zaproszeń. Po raz pierwszy miejscem sympozjum były Chiny.
     Podczas konferencji prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On the converse Jensen inequality for strongly convex set-valued maps". Dr Adamek zaprezentował referat pt. "Charecterization of inner product spaces and quadratic functions by some classes of functions".
     Bezpośrednio po sympozjum prof. Kazimierz Nikodem brał udział w warsztatach matematycznych na Southwest Jiaotong University w Chengdu, na które został zaproszony przez prof. Liu Liu. W wygłoszonym tam referacie pt. "Functions generating (m,M, Psi)-Schur convex sums" prof. Nikodem przedstawił wyniki swoich najnowszych badań.
     Współpraca naukowa pracowników Katedry Matematyki z matematykami z Chengdu trwa od wielu lat, a jej efektami są wspólne publikacje w prestiżowych czasopismach matematycznych.

 • Wizyty naukowe prof. Kazimierza Nikodema w Japonii, Australii i Wietnamie
  W dniach 30.10-12.12.2016r. prof. Kazimierz Nikodem przebywał w celach naukowych w Tokio, Melbourne i Quy Nhon.

     Do Tokio został zaproszony przez prof. Hideaki Izumi z Chiba Institute of Technology. Wygłosił tam referat pt."On strongly convex functions and related classes of functions".

     W Melbourne przebywał na Victoria University, na który został zaproszony przez lidera Research Group in Mathematical Inequalities and Applications - prof. Severa Dragomira. Na prowadzonym przez niego seminarium prof. Nikodem wygłosił referat pt. "On some inequalities connected with strongly convex functions". Współpraca z prof. Dragomirem przyczyniła się do uzyskania nowych wyników, które zostały zawarte w artykule "Functions generating (m,M,ψ)-Schur convex sums" wysłanym do druku. Drugi artykuł, o nierównościach Jensena i Hermite'a-Hadamarda, jest w trakcie opracowywania.

     Do Quy Nhon prof. Nikodem został zaproszony na konferencję New Trends in Optimization and Variational Analysis for Applications jako invited speaker. W konferencji tej brało udział ponad 150 matematyków z 18 krajów. Prof. Nikodem był jedynym uczestnikiem z Polski. Wygłoszony przez niego referat pt. "On strongly convex set-valued maps" spotkał się z dużym zainteresowaniem. Kontakty nawiązane na tej konferencji mogą być podstawą dalszej współpracy naukowej.

 • W dniu 19.10.2016 r. gościem Katedry Matematyki był dr Thomas Zürcher z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. Podczas 919-stego posiedzenia Seminarium Katedry wygłosił referat zatytułowany: "Space-fillings and Lusin's condition (N)".

 • W dniach 20-27.04.2016 gościem w Katedrze Matematyki (po raz drugi) była prof. Liu Liu z Southwest Jiaetong University, Chengdu, Chiny. Na Seminarium prof. Liu Liu wygłosiła referat pt.: "Non - monotonicity height of polynomials".

 • W dniach 8-12.10 2015 r. gościem Katedry Matematyki był Profesor Teodoro Lara z Universidad de los Andes, Wenezuela. Prof. T. Lara jest specjalistą z zakresu analizy wypuklej. Na seminarium Katedry Matematyki w dniu 9.10.15 wygłosił referat pt. “m-convexity on the real line -properties, examples”. Z matematykami z ULA prof. Kazimierz Nikodem współpracuje od wielu lat. Efektem tej współpracy są wspólne publikacje w prestiżowych czasopismach matematycznych.


 • Ostatnia aktualizacja: 17.10 2016

  Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! logoPHP
  Copyright © Katedra Matematyki i Informatyki 2006