logoKMiI Katedra Matematyki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
logoATH

dr hab. Szymon W±sowicz, prof. ATH

Portret

Curriculum Vitae

 1. Stopnie naukowe:
  • Magister Nauk matematycznych : Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach, 1992
  • Doktor Nauk Matematycznych : Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach, 1997
  • Doktor Habilitowany Nauk Matematycznych : Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach, 2011
 2. Stanowisko:
  • Profesor ATH
 3. Obszary zainteresowania:
  • analiza matematyczna
  • analiza wypukła
  • równania i nierówno¶ci funkcyjne
  • stabilno¶ć w sensie Hyersa-Ulama
  • ¶rednie
 4. Członkostwo w organizacjach:
  • Polskie Towarzystwo Matematyczne (od 1994)
  • Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS) (od 2003)
 5. Osi±gnięcia i do¶wiadczenia zawodowe:
  • Medal za wybitny wkład w 47 Międzynarodowe Sympozjum z Równań Funkcyjnych (47th ISFE) w Gargano (Włochy), 2009
  • Stałe uczestnictwo w Seminarium Katedry Matematyki oraz wygłaszane tam referaty
  • Stałe uczestnictwo w Seminarium z Równań i Nierówno¶ci Funkcyjnych o Wielu Zmiennych na Uniwersytecie ¦l±skim w Katowicach oraz wygłaszane tam referaty
  • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz wygłaszane tam referaty
  • Przegl±dy prac matematycznych dla Zentralblatt Math i Mathematical Reviews
 6. Do¶wiadczenia dydaktyczne:
  • Wykłady i ćwiczenia z matematyki, matematyki stosowanej, matematyki finansowej oraz matematyki ze statystyk± prowadzone na różnych wydziałach ATH
  • Odczyty popularyzatorskie z matematyki dla młodzieży
  • Prowadzenie zajęć na kursach wyrównawczych dla studentów I roku ATH
 7. Spis publikacji:
  1. A sandwich theorem and Hyers-Ulam stability of affine functions, praca wspólna z K. Nikodemem, Aequationes Math. 49 (1995), 160-164.
  2. On affine selections of set-valued functions, J. Appl. Anal. 1 (1995), 173-179
  3. Polynomial selections and separation by polynomials,Studia Math. 120 (1996), 75-82.
  4. A note on separation by subadditive and sublinear functions, praca wspólna z K. Nikodemem i E. Sadowsk±, Annales Mathematicae Silesianae 14 (2000), 33-39.
  5. Abstract separation theorems of Rodé type and their applications, praca wspólna z K. Nikodemem i Zs. Pálesem (Węgry), Annales Polonici Mathematici 72 (1999), 207-217.
  6. Multifunctions with selections of convex and concave type, praca wspólna z K. Nikodemem i Zs. Pálesem (Węgry), Mathematica Pannonica 11/2 (2000), 249-260.
  7. Haar spaces and polynomial selections, praca wspólna z M. Balajem (Rumunia), Mathematica Pannonica 14/1 (2003), 63-70.
  8. Some properties of generalized higher-order convexity, praca przyjęta do druku w Publ. Math. Debrecen, ukaże się w tomie 68 w roku 2006.
  9. On error bounds for Gauss-Legendre and Lobatto quadrature rules, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics, Volume 7, Issue 3, Article 84, 2006
  10. Some properties of generalized higher-order convexity, Publ. Math. Debrecen 68 (2006), 171-182
  11. Inequalities between the quadrature operators and error bounds of quadrature rules, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics, Volume 8, Article 42, 2007
  12. Support-type properties of convex functions of higher order and Hadamard-type inequalities, J. Math. Anal. Appl. 332 (2007), 1229-1241
  13. A new proof of some inequality connected with qudratures, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics, Volume 9, Article 7, 2008
  14. On quadrature rules, inequalities and error bounds, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics, Volume 9, Article 36, 2008
  15. Hermite-Hadamard-type inequalities in the approximate integration, Math. Inequal. Appl. 11 (2008), 693-700
  16. On some equations stemming from quadrature rules, praca wspólna z B. Koclęga-Kulp± i T. Szostokiem, Ann. Univ. Pedagog. Crac. Stud. Math. 8, 2009, 19 - 30
  17. Some functional equations characterizing polynomials, praca wspólna z B. Koclęga-Kulp± i T. Szostokiem, Tatra Mt. Math. Publ. 44 (2009)
  18. On functional Equations Connected with Quadrature rules, praca wspólna z Barbar± Koclęg±-Kulp± i Tomaszem Szostokiem, Georgian Math. J., Vol. 16 (2009), No. 4, 725 - 736
  19. Support-type properties of generalized convex functions, J. Math. Anal. Appl. 365 (2010), 415 - 427
  20. On some extremalities in the approximate integration, Math. Inequal. Appl. 13 (2010), 165 - 174
  21. On the stability of the equation stemming from Lagrange MVT praca wspólna z T. Szostokiem, Appl. Math. Lett. 24 (2011), 541 - 544
  22. Probabilistic characterzistion of strong convexity, praca wspólna z T. Rajb±, Opuscula Math. 31 (2011), 97 - 103
  23. Functions generating strongly Schur–convex sums,(praca wspólna z K. Nikodemem i T. Rajb±), C. Bandle et al. (eds.), Inequalities and Applications 2010, International Series of Numerical Mathematics 161, str. 175 - 182, © Springer Basel 2012.
  24. On some inequality of Hermite–Hadamard type (praca wspólna z A. Witkowskim), Opuscula Math. 32 (2012), 591 - 600
  25. Hermite–Hadamard inequalities for convex set valued functions (praca wspólna z F. C. Mitroi i K. Nikodemem), Demonstratio Math. 46 (2013), 655 - 662
  26. On the classes of higher–order Jensen–convex functions and Wright–convex functions (praca wspólna z K. Nikodemem i T. Rajb±), J. Math. Anal. Appl. 396 (2012), 261 - 269
  27. Extremal measures with prescribed moments (praca wspólna z T. Rajb±), J. Math. Anal. Appl. 423 (2015), 1838 - 1848
  28. Hermite–Hadamard type inequalities for Wright-convex functions of several variables (praca wspólna z D. ¦liwińsk±), Opuscula Math. 35 (2015), 411 - 419

Powrót

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! logoPHP
Copyright © Katedra Matematyki i Informatyki 2006